Ana Sayfa Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye...
Ana Sayfa

Gayrimenkul Yatırım Fonu

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

Gayrimenkul yatırım fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

 

GYF Portföyünde Hangi Varlıklar Bulunabilir?

GYF alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebilir. Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur.

 

GYF Portföyünde Hangi Varlıklar Bulunamaz?

GYF, gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz, gayrimenkullerin inşaat işlerini kendisi üstlenemez. Otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süpermarketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez.

 

GYF’ler Nelere Yatırım Yapabilir?

GYF’ler katılma payları karşılığı yatırımcılardan topladığı fonlarla, ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yapabilir.

 

Kimler GYF’lere Yatırım Yapabilir?

Fonun katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.

 

Nitelikli Yatırımcı Nedir?

Nitelikli yatırımcı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip profesyonel müşteridir.

 

GYF Katılma Paylarını Kimler Satabilir?

Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı kurucunun yanı sıra kurucu ile sözleşme imzalanması suretiyle, gerekli yetkiye sahip olan portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuruluşları tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler konusunda yeterli bilgiye sahip personel tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir. 

 

GYF Katılma Payları Nasıl Satılır?

Katılma payları, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takiben içtüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. 

 

Yatırımcı Bilgi Formu Nedir?

Yatırımcı bilgi formu, fonun yapısı, yatırım stratejisi ve riskleri hakkında özet bir bilgi dokümanıdır.

 

Kimler GYF Kurabilir?

GYF’ler, portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilmektedir.

 


Detaylı bilgi için:
https://www.spk.gov.tr/kurumlar/fonlar/yatirim-fonlari/gayrimenkul-yatirim-fonlari
https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/488/pay-piyasasi-urunler

 


Gayrimenkul Yatırım Fonlarını Listele

Kullanım izni ve şartları : Bu sitede yer alan içeriklerin bir kısmı Borsa İstanbul’dan, bir kısmı ise diğer kaynaklardan sağlanarak MKK tarafından yayınlanmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, MKK’nın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler MKK adına tescilli olup, MKK’nın önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.


Çekince Bildirimi : MKK’nın sitede yeralan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Bu sitede yayınlanan bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum MKK’ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, MKK sitede yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.