Ana Sayfa Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye...
Ana Sayfa

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI

Gayrimenkul Sertifikası Nedir?

Anonim şirketler ile kendi mevzuatları uyarınca sermaye piyasası aracı ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç edilebilen gayrimenkul sertifikaları, ihraççılarına inşa edilecek veya edilmekte olan konut ve işyeri projelerine sermaye piyasası aracılığıyla finansman seçeneği sunmaktadır.

 

Gayrimenkul Sertifikası Yatırımcısına Ne Gibi Avantajlar Sunar?

Yatırımcıların konut veya ticari mülkün tamamına veya bir kısmına sahip olmalarını sağlayabilmektedir.  Gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkulü alabilecek mali güce sahip olmasa dahi yatırımcılara, gayrimenkul projesinin başlangıç değeri ile bitiş tarihindeki değeri arasında yaratılacak katma değerden gelir elde etmesine veya sertifikalandırılmış bağımsız bölümlerden peyderpey edinerek gayrimenkulün tamamına sahip olmasına imkan tanımaktadır.  Borsa’da işlem görmesi yatırıma şeffaflık ve likidite sağlamaktadır.

 

Gayrimenkul Sertifikası Yatırımcılarının Seçenekleri Nelerdir?

Yatırımcılar itfa (ödeme) aşamasında asli ve tali edim olarak adlandırılan mekanizmalardan yararlanabilmektedir. Buna göre gayrimenkul sertifikası yatırımcıları, ellerinde yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası bulunması durumunda proje bitiş tarihinden önce veya sonra, projedeki belirli bir bağımsız bölümün mülkiyetinin kendileri adına tesis edilmesini, diğer bir ifadeyle asli edimi talep edebilirler. Öte yandan, elinde yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası bulunmayan veya doğrudan konut sahibi olmak yerine projenin getirisinden kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar ise ki kurumsal yatırımcılar bu kapsamda değerlendirilebilir, sahip oldukları gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin ihraççı tarafından üçüncü kişilere satılması sonucunda elde edilen satış tutarının sertifikaları oranında dağıtılmasını, yani tali edimi talep edebilirler. Böylelikle, gayrimenkul sertifikası yatırımcıları doğrudan gayrimenkul sahibi olabilecekleri gibi projenin değer artışından kazanç elde etme imkanına da kavuşabileceklerdir.

 

Gayrimenkul Sertifikasını Kimler Alabilir?

Gayrimenkul sertifikaları yurt dışında veya yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin “nitelikli yatırımcı”ya satış suretiyle ihraç edilebilir. Nitelikli yatırımcı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip profesyonel müşteridir.

 

Gayrimenkul Sertifikası Halka Arzında Geçerli Güvenceler Nedir?

Halka arz edilerek gerçekleştirilecek ihraçlarda, ihraççı tarafından edimlerin izahnamede ve ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilmemesi halinde, itfa bedelinin ve oluşabilecek cezai şartın yatırımcılara ödenmesinin bir banka tarafından garanti altına alınması zorunludur.

 

Gayrimenkul Sertifikasına Nasıl Yatırım Yapılabilir?

Halka arz edilen gayrimenkul sertifikasına katılmak isteyen yatırımcılar yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile varsa satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerine talepte bulunmak için başvurabilmektedirler. Detaylı bilgiye ihraç amacıyla hazırlanan izahnamede yer verilmektedir.

Detaylı bilgi için :
https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20130705/0
https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/89/gayrimenkul-sertifikalari


Kullanım izni ve şartları : Bu sitede yer alan içeriklerin bir kısmı Borsa İstanbul’dan, bir kısmı ise diğer kaynaklardan sağlanarak MKK tarafından yayınlanmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, MKK’nın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler MKK adına tescilli olup, MKK’nın önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.


Çekince Bildirimi : MKK’nın sitede yeralan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Bu sitede yayınlanan bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum MKK’ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, MKK sitede yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.