Ana Sayfa Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye...
Ana Sayfa

Kapanış Grafiği
Yükleniyor...
İşlem Hacmi Grafiği (TL)
Yükleniyor...
Günlük Getiri Grafiği (%)
Yükleniyor...
Merkez Adresi Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullahağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar/ İstanbul
Elektronik Posta Adresi info@surtatilevlerigyo.com
İnternet Adresi www.surtatilevlerigyo.com.tr
Şirketin Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST KATILIM TUM / BIST HALKA ARZ / BIST 500 / BIST YILDIZ / BIST TÜM
Şirketin Sektörü MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar YILDIZ PAZAR
Borsa Kodu TRESRTE00023
Genel Bilgiler KAP Genel Bilgiler Sayfası
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 167500000.00
Kayıtlı Sermaye Tavanı 350.000.000
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkında Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
SUR YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ TİC.A.Ş. 129.253.673 77,17 76,88
DİĞER 38.246.327 22,83 23,12
TOPLAM 167.500.000 100 100

Kullanım izni ve şartları : Bu sitede yer alan içeriklerin bir kısmı Borsa İstanbul’dan, bir kısmı ise diğer kaynaklardan sağlanarak MKK tarafından yayınlanmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, MKK’nın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler MKK adına tescilli olup, MKK’nın önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.


Çekince Bildirimi : MKK’nın sitede yeralan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Bu sitede yayınlanan bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum MKK’ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, MKK sitede yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.