Ana Sayfa Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye...
Ana Sayfa

Kapanış Grafiği
Yükleniyor...
İşlem Hacmi Grafiği (TL)
Yükleniyor...
Günlük Getiri Grafiği (%)
Yükleniyor...
Merkez Adresi Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı Yelken Plaza Apt No:139 A/59 Çankaya / ANKARA
Elektronik Posta Adresi info@verakonseptgyo.com.tr
İnternet Adresi www.verakonseptgyo.com.tr
Şirketin Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST HALKA ARZ / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST 500
Şirketin Sektörü MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar YILDIZ PAZAR
Borsa Kodu TREVRKP00022
Genel Bilgiler KAP Genel Bilgiler Sayfası
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 205000000.00
Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkında Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
EMRE FIRAT 75.520.000 36,84 36,84
SEVDA FIRAT 75.000.000 36,59 36,59
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 19.567.285 9,55 9,55
DİĞER 34.912.715 17,02 17,02
TOPLAM 205.000.000 100 100

Kullanım izni ve şartları : Bu sitede yer alan içeriklerin bir kısmı Borsa İstanbul’dan, bir kısmı ise diğer kaynaklardan sağlanarak MKK tarafından yayınlanmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, MKK’nın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler MKK adına tescilli olup, MKK’nın önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.


Çekince Bildirimi : MKK’nın sitede yeralan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Bu sitede yayınlanan bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum MKK’ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, MKK sitede yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.