Ana Sayfa Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye...
Ana Sayfa

Kira Sertifikası

Kira Sertifikası Nedir?

Kira sertifikası sahiplerine finanse edilen varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmayı sağlayan faizsiz bir sermaye piyasası aracıdır.
 

Kira Sertifikaları İhracına Esas Hukuki Dayanak ve Sözleşme Türleri Nelerdir? 

Kira sertifikaları sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olarak veya bu sayılan türlerin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilebilir. Diğer taraftan, burada belirtilen türler sınırlandırıcı olmayıp, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla farklı kira sertifikası türlerinin ihracı mümkündür.

 

Hangi Kuruluşlar Kira Sertifikası İhraç Edebilir? 

Kira Sertifikası münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim ortaklık türünde kurulan, sermaye piyasası kurumu niteliğindeki varlık kiralama şirketi (VKŞ) tarafından her türlü varlık ve hakkın finansmanı için ihraç edilir. İhraçtan elde edilecek fonun kullanıcısı VKŞ’den ayrı bir gerçek, tüzel kişilik veya adi ortaklık olmaktadır.
 

Kira Sertifikası Yatırımını Kimler, Nasıl Yapabilir? 

Kira sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının borsada işlem görmesi ve bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Nitelikli yatırımcı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip profesyonel müşteridir. Nitelikli yatırımcıya satış yoluyla gerçekleştirilen ihraçlarda da ihraççının talebi doğrultusunda borsanın ilgili pazarında işlem görmesi mümkündür.
 

Detaylı Bilgi İçin:
https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/1471/borclanma-araclari-piyasasi-kira-sertifikalari


Kira Sertifikalarını Listele

Kullanım izni ve şartları : Bu sitede yer alan içeriklerin bir kısmı Borsa İstanbul’dan, bir kısmı ise diğer kaynaklardan sağlanarak MKK tarafından yayınlanmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, MKK’nın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler MKK adına tescilli olup, MKK’nın önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.


Çekince Bildirimi : MKK’nın sitede yeralan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Bu sitede yayınlanan bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum MKK’ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, MKK sitede yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.